วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
                                                               
ประวัติส่วนตัว 

นางสาว กัลยรัตน์ สัจจามั่นมงคล ชั้น ม.6/1 เลขที่2
ชื่อเล่น เปรี้ยว
เกิดวันที่21/08/2540
บ้านเลขที่ 60/7  บ.นาสวรรค์  ต.นาสวรรค์   อ.เมือง
จ.บึงกาฬ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น